Важно съобщение за Студентите приети по ПМС №103/1993 За учебната 2021/2022

 1. Студентите подават заявление за получаване на пребиваване в съответната Областна Дирекция Миграция на МВР по местопребиваване.
 2. При невъзможност на ОД Миграция да издадат пребиваване, със съответното писмо от тях, студентът подава документи в Държавна агенция за българите в чужбина за издаване на удостоверение за български произход.

 

Необходими документи за издаване на Удостоверение за български произход

 

 1. Заявление по образец за издаване на удостоверение за български произход

  https://www.aba.government.bg/downloadFile/190/download

 2. Декларация по образец за приемане на политиката на Агенцията за използване на личните данни

  https://www.aba.government.bg/downloadFile/193/download

 3. Декларация за българско национално съзнание на заявителя заверена при Нотариус.

   https://www.aba.government.bg/downloadFile/192/download

 

 1. Уверение от съответното учебно заведение, че студента е записан за редовна форма на обучение за учебната 2021/2022 година

 

 1. Копие и оригинал на Уверението предоставено от МОН

 

 1. Копие и оригинал на Писмо-Съобщение от ОД Миграция

 

 1. Документи доказващи българският произход, преведени на български език

 

 1. За студентите обучаващи се в учебни заведения извън град София, се предоставя възможност да подават документи чрез куриерска фирма
Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта