ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

 

Въз основа на резултатите, посочени в таблицата, комисията определи окончателните резултати на кандидатите и класира както следва:

- на първо място – Василена Росенова Велинова

 

Председател: / п/

 

        Бойко Начев /п/

        Главен секретар на

       Държавна агенция за българите в чужбива

        Членове:

  1.   Дилайла Васева /п/

        Директор на дирекция „БО и ИД”

 

         2.Силвия Дончева /п/

        Директор дирекция  „ФСД И АПО“

        и изпълняваващ функциите на „Човешки ресурси”

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта