Проекти
08.07.2018

                   

07.01.2019г. СТАРТИРА ПРОЕКТ „ЗАСИЛВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕТО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА“ , ДОГОВОР №BG05SFOP001-2.009-0196-C01

30.09.2019г. ПРИКЛЮЧИХА ПЪРВИТЕ ДВЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ЗАСИЛВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕТО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА“ , ДОГОВОР №BG05SFOP001-2.009-0196-C01.

Ръководство за комуникация със заинтересованите страни по изпълнение на политиките 

Плакат

30.09.2020г ПРИКЛЮЧИ ТРЕТАТА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ЗАСИЛВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕТО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА“ , ДОГОВОР №BG05SFOP001-2.009- 0196-C01.

ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Оценка на изпълняваната държавна политика за българите, живеещи в чужбина

BG REmigrant - видео

Сборник с проектни материали

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта