Фестивалът АРЛЕКИН 2021
21.05.2021

                                                                                         

Регистрация и регламент на 10-тото издание на фестивала Арлекин, което ще се проведе през 2021 година!

 

Регламент на фестивала:

Фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“ 2021 ще се проведе от 30.06 до 3.07.2021 в град Варна в два формата –онлайн и присъствено.

 

Фестивалът се провежда под мотото „Светът в моите очи“ и има за цел да стимулира детската и младежка фантазия и творчество за създаване на оригинални медийни продукти със средствата на дигиталните технологии. Фестивалът се реализира с подкрепата на Община Варна, Държавна агенция на българите в чужбина, БДЖ, БНТ, БТА, БНР, Вестник „България сега“ (Чикаго), Италиански културен институт.

Организаторите на фестивала предлагат настаняване - нощувка във ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“ Варна на цена 15 лв на легло.

Фестивалът има две направления:

майсторски класове и уъркшоп с лектори от цял свят;

конкурсна програма.

Желаещите да се включат във фестивала могат да участват по избор само в конкурсната програма , майсторски класове и уъркшоп или и двете направления Участниците във фестивал за детско и младежко медийно изукство“Арлекин“ са деца и младежи на възраст до 28 години и са разделени в категории.

Участието във фестивала е безплатно.

Всички заявки се подават на сайта на фестивала arlekinfest.com.

 

Конкурсната програма съдържа следните категории:

 Кино и телевизия

 Уеб сериали

 Анимация

 Мултимедия

 Фотография

 Песенен конкурс „Киното – моя любов, моя песен“

 Медиен продукт създаден в периода на провеждане на фестивала

Международният фестивал за детско и младежко медийно изкуство "Арлекин"  подкрепя иновативното мислене на младите хора. Във фестивала могат да участват продукции (кратък игрален филм, документален филм, телевизионно предаване, радиопредаване, подкаст) създадени от екип от деца, тийнейджъри и младежи от различни институции (училища, професионални гимназии, школи, клубове и други).

 

Всеки един продукт, кандидатсващ за участие във фестивала се предава като файл с име, съдържащо само регистрационния номер на участника.

 

Всеки един продукт, допуснат за участие във фестивала, се представя в рамките на фестивалните дни пред жури и публика.

След неговата демонстрация, авторът/авторите отговарят на поставени въпроси от залата. Всеки участник във фестивалните дни попълва декларация за участие във фестивала, която регламентира правата за неговото фото и видеозаснемане, обработката на личните му данни и използването на неговия продукт.

 

Когато участникът е непълнолетен, декларацията се подписва и от родител/настойник.

 

Наградите на професионалното жури на фестивала са статуетка и диплом.

 

Специални награди:

 за дебют на фестивала – определя се за участие за първи път във фестивала, без значение в коя категория се участва (без песенния конкурс);

 за най-млад екип – определя се от средната възраст на участниците в продукта.

 

КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ

 

В категорията се приема за участие видеоклипове, създадени самостоятелно или в екип.

Екипът може да включва ученици от различни училища. Видеоклипът трябва да бъде в резолюция HD или Full HD, във формат MP4, WMV, MPG2. Той трябва да отговаря на изискванията в едно от следните направления: Игрални филми, Документални филми, Репортаж, Промо филми.

 

Участниците, които представят филми, съдържащи музика и кадри със запазени права, трябва да предоставят при поискване от фестивала на декларация за правомерната употреба на тези материали. При липса на такава декларация, фестивалът си запазва правото да не допусне за участие представения филм в конкурсната програма.

 

В категорията се присъждат награди „Арлекин“ за идея и сценарий, за операторско майсторство, за режисура, за монтаж и по една награда във всяко направление за най- добър продукт.

 

За филмите трябва да бъдат изпратени отделни субтитри на английски език във формат SRT, SUB, SBV.

 

Игрални филми

Възраст – до 20 години

Кратка игрална новела със сюжетна линия и герои.

Продължителността на филма трябва да бъде в рамките на 8-10 минути с включени начални и финални надписи.

В направлението може да се участва с готов създаден авторски филм .

Няма ограничение за подбора на актьорския състав за участие във филмите в това направление. Това могат да бъдат ученици, учители, родители, познати и дори професионални актьори.

 

Уеб сериали

Възраст до 28 години

Допуснатите до участие във фестивалните дни  представят своя продукт и отговарят на поставени въпроси от жури и публика в рамките на 7 минути.   В това направление се присъжда награда  „Арлекин“  за най-добър сериал.

 

Документални филми

Възраст до 20 години Филм с продължителност в рамките на 8-10 минути с образователна насоченост, представящо събитие, процес, постижение или социално значима тема.

 

Репортаж

Възраст до 20 години

Видеоклип с продължителност до 3 минути, отразяващ дадено събитие или постижение, отнасящо се до възрастовата група на фестивала.

 

Промо филми

Възраст до 20 години

Филм с продължителност до 5 минути, представящ любимо населено място (град, село, местност) с рекламна насоченост. В него авторите трябва да представят емблематични места и хора от съответното място.

Допуснатите клипове до участие в конкурсната програма ще бъдат публикувани в интерактивната карта на фестивала, която може да бъде видяна на неговия сайт.

Анимация

В категорията се приемат за участие кратки анимационни филми, създадени с различни техники.

 

Участниците се състезават в три направления:

 

1-во направление – участници на възраст до 8 години;

2-ро направление – участници на възраст от 9 до 14 години;

3-то направление – участници на възраст от 15 до 20 години.

 

В категорията се приемат за участие видеоклипове във формат MP4, MOV, WMV,SWF, MPG2. Във всяко направление се присъжда по една награда  „Арлекин“.

 

НОМИНАЦИИ И НАГРАДИ В РАЗДЕЛ „КИНО И ТВ“ ЗА НАЙ-ДОБЪР/А:

 сценарий

 филм

 сериал

 режисьор

 актьор

 актриса

 оператор

 монтаж

 сценография

 музика

 

МУЛТИМЕДИЯ

Възраст до 19г.

Мултимедийни продукти създадени по учебната програма по мултиямедия. До 8 минути.

ФОТОГРАФИЯ

Възраст до 20 години

В категорията се участва индивидуално, като всеки участник трябва да представи до 10 авторски фотографии, в които няма използван колаж за направа на снимката.

 

Снимките трябва да бъдат с размер не по-малък от 2550 x 3300 и да са в някои от форматите: JPG, PNG, TIFF. Към снимките  участникът изпраща описание на всяка снимка, съдържащо наименование на фотоапарата и обектива, с който е правена, описание на допълнителни обработки на компютър. Всяка една снимка се именува с регистрационния номер на участника, следван от знака тире и пореден номер на снимката.

Пример за именуване на третата снимка на участник с номер 124: 124-03.

Всеки допуснат за участие във фестивала, представя пред жури и публика своите снимки и отговаря на поставените въпроси в рамките на 7 минути. В това направление се присъжда една награда „Арлекин“ за най-добър фотограф.

Всички участници в тази категория  могат да се включат в конкурса „Най-добра снимка на фестивала“, който се провежда по време на фестивала. Те трябва да представят по една снимка от фестивалните дни, като я публикуват на онлайн платформа.

 

"КИНОТО-МОЯ ЛЮБОВ, МОЯ ПЕСЕН"

 

Песенният конкурс се провежда по отделен регламент, който ще бъде публикуван  на сайта на фестивала arlekinfest.com

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Заявката за участие във фестивала се подава чрез попълване на електронен формуляр, публикуван на сайта на фестивала: arlekinfest.com.

 

Заявки подадени по друг начин няма да бъдат разглеждани от селекционната комисия за допускане за участие. Всеки един участник след подаването на заявка за участие получава регистрационен номер за участие във фестивала.

 

Съдържанието на продуктите трябва да отговаря на добрия тон и да не съдържа дискриминативни елементи и насилие.

 

Всяка една заявка за участие в отделните категории се разглежда от селекционна комисия от експерти, която определя допуснатите творби за участие във фестивала. Решението на комисията е окончателно.

 

Заявки за участие във фестивала се подават до 30 май 2021година. Финалните версии на продуктите се предават до 20 юни 2021 година.

 

Наградите във Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство“Арлекин“ са авторска статуетка“Арлекин“, грамота и награди от спонсори.

 

Информация и регистрация за участие ВИЖ ТУК: https://arlekinfest.com/arlekin2021.html

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта