Събития

Сподели:
Конкурс „Бяло и червено за здраве“
15.02.2021

Баба Марта 2021

Моля споделяйте, за да може информацията да достигне до повече хора.
о.с. Българска православна общност в Чешката република обявява конкурс „Бяло и червено за
здраве“ за изработка на мартеница, накит, колаж и рисунка за празника на 1. март - Баба Марта.
Целта на инициативата е да насърчи таланта и фантазията на деца и възрастни, да обогати
познанията им за обредността на празника Баба Марта и да провокира интерес към неговата
символика, особено сред децата, живеещи извън България.
В инициативата „Бяло и червено за здраве“ могат да се включат българи от всички възрастови
групи. Участие в конкурса могат да вземат и представители на българските училища в чужбина, на
извънучилищни звена или неправителствени организации, действащи извън територията на
България.
Възрастови групи:
 деца до 15 г.;
 младежи до 26 г.;
 възрастни.
Категории: *мартеница, *накит, *колаж, *рисунка.
Критерии за оценка: оригиналност на творбата и доколко нейната символика е свързана с
българската народна традиция.
Всяка творба трябва да бъде съпроводена от карта със следната информация: име, фамилия и
възраст на автора, държава, град и евентуално организация, която представлява (училище,
извънучилищно звено, неправителствена организация), категорията, към която да бъде причислена
творбата, телефон (WhatsApp) и имейл за контакт.
Получените произведения ще бъдат прегледани и оценени от компетентно 3-членно жури и
Организаторите предвиждат индивидуални награди за всяка от четирите категории за I-вo място и
награда на публиката. Всички участници в конкурса ще получат специална грамота.
Конкурсът стартира на 30. 01. 2021 г. Произведенията може да предадете лично на рецепцията или
да изпратите до 26. 02. 2021 г. на адрес:
Dům národnostních menšin o.p.s.
Konkurs Baba Marta 2021
o.s. Bulharská pravoslavná obec v České republice
Vocelova 602/3
120 00 Praha 2
Česká republika
Изпратените произведения няма да бъдат връщани на участниците. С тях ще бъде открита изложба.
Имайки предвид актуалната ситуация с пандемията Ковид-19 планираме като алтернатива
изложбата да бъде осъществена виртуално, за което участниците ще бъдат допълнително уведомени.

Контакти:
E-mail: bulharskepravoslavi@centrum.cz
Телефон:+420 724 780 183 (WhatsApp)

 

Снимка на Баба Марта: архива на БНУ "Аз Буки Веди" Кьолн, направа на куклата: Теменуга Трампнау

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта