Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Регистър на организациите на българи по смисъла на ЗБЖИРБ

Български културен клуб в Скопие /БККС/, представляван от Лазар Младенов

Културно-информационен център /КИЦ/ Босилеград, представляван от Иван Николов

Kултурно дружество “Просперитет – Голо Бърдо”, Тирана - представлявано от Хаджи Пируши

Асоциация на българите в Украйна, гр. Одеса - представлявана от Антон Киссе

Сдружение за промоция на културните и научните качества на гражданите на Република Македония и гражданите на Република България Македонско-българско приятелство от Битоля, наричано за краткост Сдружение“Македонско-Българско приятелство“, със седалище и адрес на управление – Република Македония, град Битоля, ул. „Драгорска“ № 58, представлявано от председателя на сдружението Маринела Петреска

Сдружение "Македонско-Българско приятелство МБП Скопие", гр. Скопие - председател Петър Колев

"Дружество за българо-албанско приятелство", град Корча - председател Димитри Никола

СЪБИТИЯ
Текущи събития
Предстоящи събития
Не са намерени събития
ЗА МЕДИИТЕ
Съобщения
Не са намерени материали в Съобщения за медии
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.