Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Регистър на организациите на българи по смисъла на ЗБЖИРБ

Български културен клуб в Скопие /БККС/, представляван от Лазар Младенов

Културно-информационен център /КИЦ/ Босилеград, представляван от Иван Николов

Kултурно дружество “Просперитет – Голо Бърдо”, Тирана - представлявано от Хаджи Пируши

Сдружение “Македонско - Българско приятелство“, гр. Битоля - представлявано от Маринела Петреска

Асоциация на българите в Украйна, гр. Одеса - представлявана от Антон Киссе

СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Съобщения
Не са намерени материали в Съобщения за медии
Още съобщения
© 1998-2016 Aba.government.bg. Всички права запазени.