Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
СЪБИТИЯ
Годишна конференция на АБУЧ
25.07.2016

 АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

и

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

организират

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2016

на тема

"ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРИЯ – ПРИОРИТЕТ НА ДЪРЖАВАТА

И НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА"

(Новите учебни стандарти и успешното им приложение на петте континента)

С УЧАСТИЕТО НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

СРЕДНО И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА МИТРОПОЛИЯ

БАЧКОВСКИЯ МАНАСТИР „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“

 

 

27 юли 2016 година

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Нова конферентна зала (северно крило, втори етаж)

бул. „Цар Освободител” № 15, София

28 и 29 юли 2016 година

Бачковски манастир „Успение Богородично“

ПРОГРАМА

Сряда 27.07.2016

8.00 –9.00 Регистрация за Общото събрание на АБУЧ

9. 00 Откриване : д-р Ирина Ботева-Владикова, председател на АБУЧ

10.05 - 11.00 Поздравителни адреси

11.00 – 13.00 Презентации

Модератор: Петя Цанева, зам.председател на АБУЧ, председател

на Асоциация “БАЛКАН“, Мадрид, Испания.

МОН – Организация, управление и финансиране на българските училища зад граница.

МОН - Новите учебни стандарти и програми и успешното им приложение в българските съботно-неделни училища в чужбина - Разяснения по реформата, влизаща в сила от 01.08.2016.

МОН - Връчване на почетното отличие „Неофит Рилски“ за 2016 година на МОН на учители от българските съботно-неделни училища в чужбина.

Петиция на АБУЧ до Европейската комисия по петиции на

Европейския парламент относно насърчаване на европейското

Многоезичие, признаването на българския език и на всички

официални езици на Европейския съюз като матуритетни в държавите

членки.

13.00 – 14.00 Обяд

13.00 - 14.00 Регистрация за Общото събрание

14.00 –17.00 Общо събрание АБУЧ

19.00 Работна вечеря

Четвъртък 28.07.2016

8.00 - Тръгване за Бачково от площад „Ал. Невски” в гр. София

11.30 – 12.00 Настаняване в Бачковския манастир „Успение Богородично“

12.00 – 13.00 Обяд

13.00 – 13.30 Разглеждане на Бачковския манастир „Успение Богородично“

13.30 – 13.50 Откриване на Семинара от НВП митрополит Антоний и

архимандрит Симон.

13.50 – 14.00 Поздравителен адрес от името на ПУ „П.Хилендарски“

14.00 – 18.00 Презентации

Модератор: д-р Адриана Любенова , член на УС на АБУЧ, асистент в ПУ „Паисий Хилендарски”.

1. "Овладяване на българския език в условия на билингвизъм". – доц. д-р Румяна Танкова, декан на Педагогическия факултет в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

2. "Междукултурната комуникативна компетентност - "сливане на хоризонти" - д-р Фани Бойкова.

3. "Иновации в управлението на българското училищно образование"- проф. д-р Галин Цоков, заместник-декан на Педагогическия факултет в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

4. „Нематериалното културно наследство като ресурс за съхранение и транслация на националната идентичност“ - доц. днк Мария Шнитер

5. Дискусия.

 

18.00 – 18.30 Музикално-поетична вечер проф. д-р Деворина Гамалова.

19.00 - 20.00 Вечеря

20.00 Вечер за контакти и приятелства.

Петък 29.07.2016

10.00 – 13.00 Презентации

Модератор – Боянка Иванова, член на УС на АБУЧ, директор на БУ „Джон Атанасов” – Чикаго, САЩ .

1. „Адаптирана програма по география и икономика за българските училища в чужбина,“ - Елена Томова.

2. "Споделяне на добри практики от българските училища в чужбина: организиране на средновековен ден и други проекти." - д-р Валентина Александрова, преподавател по история в Българското училище към посолството на РБългария в Лондон, Великобритания.

3. „Разработки на адаптирани учебни програми за гимназиален курс на училищата в чужбина“ и „Методическо помагало по материала в раздели

 

 

 

СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.