Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
НОВИНИ
Проучването на числеността на българските общности зад граница е част от дейността на ДАБЧ
30.03.2011

Съобразно своите компетенции, още от своето основаване преди 18 години, Държавната агенция за българите в чужбина /ДАБЧ/ събира, анализира и обобщава информация за броя на сънародниците ни по целия свят. Тази информация се предоставя на държавни институции, неправителствени организации, средства за масово осведомяване.

Към сегашния момент ДАБЧ поддържа база-данни за числеността на българските общности в 76 държави по света. От тях в 63 страни има данни за изградени 735 организационни структури на българите, които са с различен профил на дейност: културни сдружения, училища, Български православни църковни общини, клубове, библиотеки, медии – печатни издания, радио и  телевизионни програми на български език, интернет сайтове.

В проучвателната дейност по отношение на броя на българите в чужбина ДАБЧ ползва информация от Министерството на външните работи, респективно българските дипломатически мисии в чужбина, сайтове на статистически институции в съответните страни, както и данни от изброените по-горе организационни структури. Освен това се вземат предвид и научни исторически, социологически, етнологични, филологични и др. изследвания.

По отношение на историческата българска диаспора ДАБЧ ползва и официалните данни от преброяванията в държави, където общностите на нашите сънародници имат статут на национално малцинство – Украйна, Молдова, Румъния, както и за българите в Сърбия, Словакия, Чехия, Хърватия и Унгария. От събраната и систематизирана от ДАБЧ база-данни е видно, че най-големите български общности са в САЩ, Украйна, Молдова, Гърция, Испания, Германия, Австрия, Италия.

Динамиката на миграцията в европейски и световен мащаб налагат търсенето и на нови източници за събиране на информация, сондаж на обществени мнения и нагласи сред българските общности по света. В този смисъл ДАБЧ  изрази своята принципна подкрепа на инициативата на ПП „Другата България”, която има намерението да проведе самостоятелно проучване за броя на сънародниците ни зад граница.

База-данни на ДАБЧ за числеността на българските общности по света

Броят на българите по света спада към въпросите с нееднозначни отговори. Точната численост на българските общности има условен характер, тъй като информацията е крайно неустойчива - главно поради разминаване в оценките на различните източници и наличие на миграция. Към това спада и естествената асимилация на нашите сънародници в някои страни. При характеристиката на българските общности се отчита и официалната позиция на някои държави за отсъствието в страната на малцинства по етнически или езиков признак. За броя на българите в отделни страни също може да се говори с приблизителни стойности, тъй като по време на тяхното установяване в държавата-приемник те са регистрирани заедно с представители на други народи. Съвременните условия на свободно придвижване са обективна предпоставка за възможна трудност при определяне на въпроса за трайното заселване на сънародници по региони и държави.
             
               
Държава Брой българи            
Австрия 35 000            
Великобритания 80 - 100 000, вкл. 3000 студенти            
Белгия 3 500 - 4 500             
Германия 60 000, вкл. 10 500 студенти             
Испания 164 000            
Италия 50 - 70 000            
Ирландия 4 000            
Люксембург 500            
Португалия 12 000            
Франция 25 - 30 000, вкл. 3 500 студенти             
Холандия 10 - 15 000 вкл. 1 170 бълг. студенти            
Швейцария 2 950 по офиц. данни от 2008 г.            
Дания 300 - 500            
Естония около 100            
Латвия 500            
Литва 500            
Норвегия 1 088 по офиц. данни от 2009 г.            
Финландия 2 000            
Швеция 3 500            
Полша 1 700            
Словакия 1 179 по офиц. данни от 2001 г.             
Словения 5 000            
Унгария 5 000            
Чехия 4 363 по офиц. данни от 2001 г.            
Албания 45 000 по офиц. данни от 80-те г. на ХХ век            
Хърватия 400            
Кипър 14 000            
Турция 600            
Гърция 80 - 120 000              
Румъния 9 000 по офиц. данни от 2002 г.             
Сърбия   20 000 по офиц. данни от 2002 г.            
Черна гора 100 - 200            
Македония 32 454 български граждани            
Косово 20 000            
САЩ 250 000            
Канада 27 260  по офиц. данни от 2006 г.             
Куба 55            
Мексико 500            
Аржентина 40 000 потомци на преселили се между двете световни войни            
Бразилия 1 750            
Венецуела 70            
Колумбия 75            
Чили 130            
Австралия 20 000            
Нова Зеландия 5 000            
Украйна 204 000 по офиц. данни от 2001 г.             
Молдова 79 520 българи и 151 596 българи -гагаузи по офиц. данни от 2004 г.            
Русия 31 965 по офиц. данни от 2002 г.             
Грузия 877 по офиц. данни от 1989 г.             
Казахстан 7 893 по офиц. данни от 1999 г.            
Узбекистан 2 166             
Беларус 1 002 по офиц. данни от 1989 г.            
Армения 92 по офиц. данни от 1989 г.            
Киргизия 639 по офиц. данни от 1989 г.            
Таджикистан 1 072 по офиц. данни от 1989 г.            
Израел 55 000 български евреи            
Р Южна Африка 20 000            
Йемен 60            
Йордания 1 000            
Кувейт 620            
ОАЕ 3 500            
Ливан 550            
Палестинска автономия 100            
Сирия 1 500            
Индия 500            
Япония 500            
Алжир 500            
Египет 130 - 150            
Мароко 500 - 600            
Судан 50            
Тунис 380            
Гана, Сенегал и Кот Д'Ивоар 10            
ДР Конго, Зимбабве и Нигерия 350            
Либия 340            
Саудитска Арабия 25            
Оман 30            
Бахрейн 100            
Катар 100 - 110            СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.