Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
НОВИНИ
„ Културно наследство в миграция: добри практики и проблеми”, издание на ИЕФЕМ-БАН
11.10.2017

  

Екип на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН реализира проект „Културно-историческо наследство в миграция. Модели на консолидация и институционализация на българските общности зад граница”.

Изучаването на българските общности зад граница е възможност да се установят причините за миграцията, да се изяснят настроенията на заминалите, светоусещането на хората.

Сънародниците пътуват в чужбина, но не прекъсват връзките с Родината.

В странство се създават организации, които предлагат инициативи, свързани най-вече с обучение по роден език, съхраняване на българска национална идентичност и популяризиране на българска култура.

Проектът е финансиран от фонд „Научни изследвания” на Министерството на  образованието и науката. Има и подкрепата на Държавната агенция за българите в чужбина и Асоциацията на българските училища в чужбина.

Изследователският проект приключва с издание и изложба. Изданието „Културно наследство в миграция: добри практики и проблеми” представя научно-приложните резултати от мащабното изследване.

Изложбата съдържа предмети, документи и снимки. Отнася се до промотирането и популяризирането на българското културно наследство зад граница.

Изданието и изложбата ще бъдат представени на публиката на 18 октомври от 17.00 ч. и от 18.00 ч.в Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН на адрес: София,  ул. Московска 6A.

 

СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.