Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
НОВИНИ
Заличаване на регистрация на дружества, вписани в Регистъра на организациите на българи, живеещи извън Р България, воден от ДАБЧ
12.02.2015

Със Заповед № 13 от 12.02.2015 г. е заличена регистрацията на Сдружение "Български културен Клуб - Скопие", със седалище и адрес на управление: Република Македония, гр. Струмица, ул. "Методи Митевски" №8, представлявано от Лазар Младенов.

Със Заповед № 14 от 12.02.2015 г. е заличена регистрацията на  „Културно-информационен център на българското национална малцинство „Босилеград"" /КИЦ Босилеград/ , със седалище и адрес на управление: Република Сърбия, гр.Босилеград , ул. "Маршал Тито" №15, представлявано от Иван Николо.
СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.