Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Съобщения за медии
Информационни дни на българското висше образование в Молдова и Украйна
22.03.2012

        Министерството на образованието, младежта и науката и Държавната агенция за българите в чужбина ще организират и проведат „Кандидатстудентска борса -2012” в Република Молдова и Украйна за набиране на студенти по реда на Постановление на Министерски съвет № 103/1993 г., заложени в план-графика за дейността на Постоянната междуведомствена комисия по въпросите на образователната дейност сред българите в чужбина.
 
         Тази  инициатива на българските държавни институции е първата по рода си. Тя има за цел популяризиране на българското висше образование сред младите хора от български произход в тези страни и запознаване с възможностите за обучение в българските висши училища.

         Експертите от Министерството на образованието, младежта и науката, Държавната агенция за българите в чужбина и представителите на университетите ще запознаят кандидат-студентите от Молдова и Украйна с българската образователна система. Младежите ще получат информация за сходствата и различията на образователните системи в тези страни с тази на България, както и за нормативните уредби по пребиваване на българи от чужбина – граждани на трети страни, приети за обучение в България. Младите българи ще имат възможността да научат повече за учебния процес, всекидневния живот и бита на студентите в България.

Информационните дни на българското висше образование ще бъдат на следните места:
 
29 март (четвъртък) – Кишинев, Молдова
10:00-17:30 – Кандидатстудентска борса в Български теоретичен лицей “Васил Левски”. Адрес: гр. Кишинев, ул. „Студентска”, 3/3
 
30 март (петък) – Кишинев, Молдова
10:30-17:30 – Кандидатстудентска борса в Български теоретичен лицей “Васил Левски”. Адрес: гр. Кишинев, ул. „Студентска”, 3/3
 
31 март (събота) - Тараклия, Молдова
10:00-17:30 – Кандидатстудентска борса в Тараклийски държавен университет "Григорий Цамблак". Адрес: гр. Тараклия, ул. Мира, 4
 
1 април (неделя) –Тараклия, Молдова
10:00-17:30 Кандидатстудентска борса в Тараклийски държавен университет "Григорий Цамблак". Адрес: гр. Тараклия, ул. Мира, 4
 
2 април (понеделник) – ден шести (Болград, Украйна)
10:00-17:30 – Кандидатстудентска борса в Болградската гимназия „Г.С Раковски”. Адрес: гр. Болград, ул."28 июня", №1.
СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.