Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Усъвършенстване на законодателството

- Участие в разработването на Постановление № 103 на МС за образователната дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228 на МС за обучение в български вузове на граждани на Република Македония. Благодарение на тези актове от 1993 г. всяка година в български висши училища постъпват на пълна издръжка по 500 сънародници от цял свят;

- Участие в разработката и внасянето в 38-то Народно събрание на Проект за закон за българите в чужбина. Внесените допълнения от страна на агенцията позволиха разширяване обхвата на Закона по отношение на всички, свързани с българското етно- културно пространство или с българската държавна традиция, както и за осъвременяване на идеите за работа с тях;

- Разработване на нов проект на Закон за българите и българските общности за българите, живеещи извън границите на Република България. Проектът бе разработен от Държавната агенция за българите в чужбина и съвместно с екип на Кабинета на министъра  без портфейл;

- Участие в усъвършенстването на различни законови и подзаконови нормативни актове на културното взаимодействие, образованието, пребиваването в страната на българи от чужбина.

СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.