Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Структура -> Председател
ПЕТЪР ХАРАЛАМПИЕВ
председател

От декември 2014 г. до м. май 2017 г. Петър Харалампиев е заместник областен управител на област София. Бил е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на фондация „Българе“. Магистър е по право от СУ „Свети Климент Охридски“.
ДАБЧ В МЕДИИТЕ
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.